Gym Östhammar | 24x365.se

Terms and conditions

Ahlström & Eriksson Handelsbolag operating with unmanned fitness center under the name 24x365. The following terms describe the trade between customers and the company.


Personal data and account
<span title="Ett " konto"="" skapas"="" vid="" beställning="" och="" vissa="" personuppgifter="" lagras="" i="" vår="" kunddatabas="" -="" förnyande="" eller="" förlängning="" av="" inpasseringskort."="">An "Account is created " when ordering and some personal data is stored in our customer database. at ordering or renewal/extension of passes.</span><br> <br> <span title="Personuppgifterna behandlas enligt personuppgiftslagen, PUL.">Personal data is treated under the Personal Data Act.</span><br> <br> <span title="Uppgifterna är inte tillgängliga för utomstående och lämnas inte ut till tredje part.">The data are not accessible by third parties and will not be disclosed to third parties.</span></p> <p> <br> <span title="Åldersgräns">Certificate</span><br> <br> <span title="Du måste ha fyllt 15 år eller ha målsmans sällskap för att få träna hos 24x365.">You must be over 15 of age or have parent or guardian to receive training with <span data-scaytid="31" data-scayt_word="24x365">24x365</span>.</span><br> <br> <br> <br> <span title="Ansvar">Responsibility</span><br> <br> <span title="All träning sker på egen risk, alla säkerhetsföreskrifter skall följas vid eventuell oklarhet kontakta 24x365.">All training is done at your own risk, all precautions should be followed in the event of uncertainty contact <span data-scaytid="32" data-scayt_word="24x365">24x365</span>.</span><br> <br> <br> <br> <span title="Tillträde till Friskvårdsanläggningar">Access to Health Care Facilities</span><br> <br> <span title="Anläggningarna är tillgängliga dygnet runt alla dagar på året, med reservation för eventuella underhållsåtgärder.">The facilities are available around the clock every day of the year, subject to any maintenance activity.</span><br> <br> <span title="Tillträde sker med kort och kod, kortet är personligt och får inte lånas ut eller överlåtas.">Admission by card and code, the card is personal and may not be loaned or transferred. </span><span title="In och utpassering registreras i vårt system.">Enter and exit is recorded in our system. </span><span title="Kontroller kommer att förekomma.">Inspections will occur.</span><br> <br> <span title="Tillträde kan även köpas på engångsbasis med hjälp av mobiltelefon och SMS betalning.">Access can also be purchased on-off basis, through phone and SMS payments.</span><br> <br> <br> <br> <span title="Köp">Buy</span><br> <span title="Du måste ha fyllt 18 år eller ha målsmans godkännande för att få köpa kort.">You must be 18 years old or have parental consent to obtain purchase cards.</span><br> <br> <span title="Kort kan köpas här via internet eller direkt hos Östhammars Cykel & Sport Drottningatan 2 i Östhammar eller hos Qvarnen på Fabriksvägen 4 i Östhammar">Cards can be purchased here online.</span><br> <br> <br> <span title="Orderbekräftelse">Order confirmation</span><br> <span title="En orderbekräftelse visas efter köp på internet.">An order confirmation is displayed after the purchase on the Internet. </span><span title="Du kan skriva ut den själv eller se den i orderhistorik på " mitt="" konto"."="">You can print it or see it in the order history on "my account". </span><span title="Ordernumret i bekräftelsen ska alltid anges vid kontakt med 24x365 angående ditt köp.">The order number in the acknowledgment must always be provided in contact with <span data-scaytid="16" data-scayt_word="24x365">24x365</span> regarding your purchase.</span><br> <br> <span title="Priser">Prices</span><br> <span title="Samtliga priser är för privatpersoner angivna i svenska kronor inkl moms.">All prices are for individuals stated in Swedish <span data-scaytid="35" data-scayt_word="kronor">kronor</span>, <span data-scaytid="37" data-scayt_word="inc">inc</span> <span data-scaytid="38" data-scayt_word="VAT.for">VAT.for</span> <span data-scaytid="39" data-scayt_word="registred">registred</span> </span><span title="för företag angivna i svenska kronor exkl moms (moms 6%) Vid eventuella prisändringar gäller det pris som angavs vid köptillfället.">company stated in Swedish <span data-scaytid="36" data-scayt_word="kronor">kronor</span>, excluding VAT (VAT 6%). At any price changes the price is indicated at the time of purchase.</span><br> <br> <span title="Leverans">Delivery</span><br> <span title="Vid beställning via internet skickas kort och kod till angiven adress, vår ambition är att skicka kort och kod inom 1 arbetsdag.">When ordering via the internet a card and code is sent to the specified address, our aim is to send a card and code within one business day. </span><span title="efter fullgjord betalning är kortet klart att användas.">after completion of payment, the card will be activated to use.</span><br> <br> <span title="Betalningsvillkor">Terms of payment</span><br> <span title="Betalning för privat kunder sker via Bankgiro eller med delbetalning via autogiro.">Payment for private customers via bank giro or pay by installments by direct debit. </span><span title="Betalning mot faktura för företag.">Payment against the invoice for the companies.</span><br> <br> <br> <br> <span title="Regler för Autogiro">Rules for Direct Debit</span><br> <br> <span title="Autogiro används för att dela upp kostnaden för ett årskort på 12 månader."><span data-scaytid="40" data-scayt_word="Autogiro">Autogiro</span> used to divide up the cost of a season ticket of 12 months. </span><span title="Minimitid för autogirot är 12 månader och fortsätter att gälla tills kunden sagt upp detta avtal.">Minimum of debit is 12 months and will remain until the client had terminated the contract. </span><span title="Efter 12 månader kan kunden säga upp avtalet fem bankdagar innan sista bankdagen i månaden.">After 12 months, the customer can terminate the agreement, five working days before the last business day of the month.</span><br> <br> <br> <br> <span title="Övrigt">Other</span><br> <span title="Det åligger köparen att ta del av våra aktuella villkor innan beställning sker då det är villkoren och priserna vid beställningstillfället som reglerar köpet.">It is incumbent upon the buyer to take advantage of our current terms and conditions before ordering occurs when there are conditions and prices at the time of the order which governs the purchase.</span><br> <span title="Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och villkor utan varsel.">We reserve the right to change prices and conditions without notice.</span><br> <br> <br> <br><br> <span title="Vid frågor, synpunkter eller eventuella problem är du välkommen att kontakta 24x365">For questions, comments or problems, please contact <span data-scaytid="25" data-scayt_word="24x365">24x365</span></span><br> <br> <span title="på telefon 072 30 24365 eller 070 69 24365.">by phone 070 7882999 or 070 5580177</span><br> <br> <span title="Du kan även skicka ett mail till kontakt.24x365@gmail.com">You can also send an email to <span data-scaytid="41" data-scayt_word="kontakt.24x365">kontakt.24x365</span> @ <span data-scaytid="42" data-scayt_word="gmail.com">gmail.com</span></span></p> <p></p><p></p> <p></p>Produced by Designfuture
Copyright © Ahlström & Eriksson HB |
Phone: +46 070 7882999 | Phone: +46 | E-mail: soreneriksson@telia.com