Gym Östhammar | 24x365.se

Produkter

Vi tillhandahåller följande typer av träningskort.2700:- / år
1500:- / halvår
2547,17:- / år / person
1415,10:- / halvår / person

SMS BETALNING Nu kan du köpa enstaka besök med din mobilfölj anvisningarna vid dörren

pris 55:-  per gång.

 

Kort kan köpas här via internet.

 
Vid betalning via Bankgiro 624-2374 uppge alltid namn eller kortnummer.

 Producerad av Designfuture
Copyright © Ahlström & Eriksson HB | Tel: 070 7882999 | Tel: | E-post: soreneriksson@telia.com